Inschrijven? Dat doe je zo:

Op onze opendeurdagen


zaterdag 29/6/2019 van 9 tot 14 u.

Op onze infoavonden


dinsdag 10/12/2019 van 19 tot 20.30 u.
donderdag 16/01/2020 van 19 tot 20.30 u.
Tijdens het schooljaar

Tijdens het schooljaar


maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
van 9 tot 16 u.

woensdag tussen 9 en 12 u.
Tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantie19/08/2019 t.e.m. 23/08/2019: maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 16 u.

Zaterdag 25/08/2019 van 10 tot 14 u.

26/08/2019 t.e.m. 30/08/2019: maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 16 u.

inschrijven.jpg

Wat breng je mee bij inschrijving?

 • je identiteitskaart
 • je studiegetuigschrift, een certificaat, diploma of studiebewijs
 • in geval van een leerprobleem: het attest of diagnoseverslag
 • indien mogelijk: titerbepaling, medisch onderzoek en vaccinatiekaart

Wanneer is je inschrijving definitief?

 • Als het secretariaat een kopie van het vereiste diploma en van je identiteitskaart heeft (of als je geslaagd bent voor de toelatingsproef, indien je geen vereist studiebewijs hebt);
 • Studenten met een niet-Belgische nationaliteit moeten bij elke herinschrijving opnieuw een kopie van de identiteitskaart bezorgen.

Veelgestelde vragen

Educatief verlof

Studeren en werken? Dan kan je educatief verlof aanvragen.

Je hebt het recht om op je werk afwezig te zijn en krijgt hiervoor een vergoeding

✓  Je hebt recht op maximum 120 uur. Deze uren moet je opnemen voor het einde van de module.

Voor meer info kan je terecht bij:

Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
Dienst Betaald Educatief Verlof
Belliardstraat 51
1040 Brussel
+32 (0) 2 233 47 30

Toelatingsvoorwaarden

✓ Om in te schrijven, moet je 18 jaar zijn (of worden voor 31 december van hetzelfde kalenderjaar). 

✓ Om te starten met de opleiding HBO5 Verpleegkunde, heb je een van volgende studiebewijzen nodig: 

Bekijk de lijst met studiebewijzen
 • studiegetuigschrift 2de leerjaar 3de graad SO (6BSO)
 • diploma secundair onderwijs
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden
 • certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie
 • diploma van het hoger beroepsonderwijs
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 • diploma van een bachelor of master
 • een studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig aan één van de voorgaande diploma’s (erkenning volgens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst)
Beschik je niet over een bovenstaand studiebewijs? Dan kan je eventueel worden toegelaten op basis van een toelatingsproef. Heb je vragen hierover? Neem dan contact met ons op. Kom je uit de Bachelor Verpleegkunde? Vraag dan vrijstellingen aan en start met een traject op maat. Neem contact met ons op.

Kinderbijslag / Groeipakket

Onder bepaalde voorwaarden ontvangen je ouders kinderbijslag / ‘Groeipakket’ als je studeert:

 • tot en met de maand waarin je 25 jaar wordt;
 • op voorwaarde dat je tijdens het academiejaar ingeschreven bent én blijft + voor minstens 13 lesuren, inclusief stage, per week volgt;
 • voor een volledig academiejaar als je ten laatste op 30 november bent ingeschreven. Ben je na deze datum ingeschreven? Dan heb je recht op Groeipakket vanaf je inschrijving.

Je kinderbijslagfonds heeft toegang tot de nodige informatie. Je hoeft zelf geen formulier te laten invullen of een attest te vragen.

Meer info vind je op volgende websites:

Je kan ook terecht bij het Kinderbijslagfonds waarbij je ouders zijn aangesloten.