Inschrijven? Dat doe je zo:

Op onze opendeurdagen


Opendeurdag SAL
Za 14/03/2020 10u-17u

Open campusdag
Za 25/04/2020 10u-14u

Open campusdag TM
(vertegenwoordiging HBO5)
Za 27/06/2020 10u-14u

Opendeurdag SAL sec.
(vertegenwoordiging HBO5)
Za 09/05/2020 10u-13u

Op onze infoavonden


dinsdag 10/12/2019 van 19u tot 20.30u
donderdag 16/01/2020 van 19u tot 20.30u
Tijdens het schooljaar 2019 - 2020

Tijdens het schooljaar 2019 - 2020


Volgende momenten kan er ingeschreven worden:

december:
van 11 december tem 20 december op dinsdagnamiddag en donderdagvoormiddag

januari:
van 6 januari tem 17 januari dinsdagnamiddag en donderdagvoormiddag
van 20 januari tem 31 januari elke weekdag

februari:
van 1 februari tem 7 februari elke weekdag
10/02/2020 in de voormiddag
11/02/2020 in de namiddag
13/02/2020 in de voormiddag
18/02/2020 in de namiddag
20/02/2020 in de voormiddag

Extra inschrijvingsmomenten

woensdag 27/05/2020 13u-17u

Neem eerst telefonisch contact op voordat je langs komt.
Tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantie


01/07/2020 t.e.m. 07/07/2020:
maandag t.e.m. vrijdag van 9u tot 16 u

zaterdag 04/07/2020: 9u - 13u

17/08/2020 t.e.m. 31/08/2020:
maandag t.e.m. vrijdag van 9u tot 16 u

zaterdag 22/08/2020: 9u - 13u
(+ pasdag uniform)
inschrijven.jpg
Toelatingsproeven

Toelatingsproeven


december:
17/12/2019 in de namiddag
19/12/2019 in de voormiddag

januari:
21/01/2020 in de namiddag
23/01/2020 in de voormiddag

Neem eerst telefonisch contact op aangezien het aantal plaatsen per dag beperkt is.

Wat breng je mee bij inschrijving?

 • je identiteitskaart
 • je studiegetuigschrift, een certificaat, diploma of studiebewijs
 • in geval van een leerprobleem: het attest of diagnoseverslag
 • indien mogelijk: titerbepaling, medisch onderzoek en vaccinatiekaart

Wanneer is je inschrijving definitief?

 • Als het secretariaat een kopie van het vereiste diploma en van je identiteitskaart heeft (of als je geslaagd bent voor de toelatingsproef, indien je geen vereist studiebewijs hebt);
 • Studenten met een niet-Belgische nationaliteit moeten bij elke herinschrijving opnieuw een kopie van de identiteitskaart bezorgen.

Online aanmelden

 • Vul van thuis uit alvast al je gegevens in om je inschrijving te versnellen als je langs komt.
 • Je kan het formulier vinden via deze link.

VRIJSTELLINGEN IN HBO5 VERPLEEGKUNDE

In een aantal gevallen kan je een vrijstelling krijgen voor één of meerdere modules uit de HBO5 opleiding verpleegkunde, bv. als je reeds een professionele bacheloropleiding verpleegkunde/vroedkunde (deels) hebt
gevolgd. Een vrijstelling aanvragen kan op basis van elders verworven kwalificaties (EVK) of op basis van elders verworven competenties (EVC).

Alle vrijstellingen moet je zélf aanvragen!
Je doet dit best zo snel mogelijk om vlot te kunnen starten.

De procedure en het aanvraagformulier vind je hier.
Voor meer informatie of bij vragen: vrijstellingsprocedure@salhbo5.be 

Veelgestelde vragen

Educatief verlof

Studeren en werken? Dan kan je educatief verlof aanvragen.

Je hebt het recht om op je werk afwezig te zijn en krijgt hiervoor een vergoeding

✓  Je hebt recht op maximum 120 uur. Deze uren moet je opnemen voor het einde van de module.

Voor meer info kan je terecht bij:

Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
Dienst Betaald Educatief Verlof
Belliardstraat 51
1040 Brussel
+32 (0) 2 233 47 30

Toelatingsvoorwaarden

✓ Om in te schrijven, moet je 18 jaar zijn (of worden voor 31 december van hetzelfde kalenderjaar). 

✓ Om te starten met de opleiding HBO5 Verpleegkunde, heb je een van volgende studiebewijzen nodig: 

Bekijk de lijst met studiebewijzen
 • studiegetuigschrift 2de leerjaar 3de graad SO (6BSO)
 • diploma secundair onderwijs
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden
 • certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie
 • diploma van het hoger beroepsonderwijs
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 • diploma van een bachelor of master
 • een studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig aan één van de voorgaande diploma’s (erkenning volgens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst)
Beschik je niet over een bovenstaand studiebewijs? Dan kan je eventueel worden toegelaten op basis van een toelatingsproef. Heb je vragen hierover? Neem dan contact met ons op. Kom je uit de Bachelor Verpleegkunde? Vraag dan vrijstellingen aan en start met een traject op maat. Neem contact met ons op.

Kinderbijslag / Groeipakket

Onder bepaalde voorwaarden ontvangen je ouders kinderbijslag / ‘Groeipakket’ als je studeert:

 • tot en met de maand waarin je 25 jaar wordt;
 • op voorwaarde dat je tijdens het academiejaar ingeschreven bent én blijft + voor minstens 13 lesuren, inclusief stage, per week volgt;
 • voor een volledig academiejaar als je ten laatste op 30 november bent ingeschreven. Ben je na deze datum ingeschreven? Dan heb je recht op Groeipakket vanaf je inschrijving.

Je kinderbijslagfonds heeft toegang tot de nodige informatie. Je hoeft zelf geen formulier te laten invullen of een attest te vragen.

Meer info vind je op volgende websites:

Je kan ook terecht bij het Kinderbijslagfonds waarbij je ouders zijn aangesloten.