“In deze richting kom je op verschillende manieren in contact met de zorgsector. Door de stages sta je er echt wel heel dicht bij. We voelen wat er leeft, wat de behoeften zijn binnen de zorg. Daar is in deze studierichting echt aandacht voor.”