Opleidingen << Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn

✓ Arbeidsmarkt finaliteit

✓ domein Maatschappij & Welzijn

✓ Gaan werken

Help je graag mensen? Word je blij van het verzorgen van baby’s of het zorgen voor kinderen of volwassenen? En wil je na je studies graag meteen gaan werken? Dan is de richting Zorg en Welzijn echt iets voor jou. Je leert ook veel over huishouding en gezonde voeding. Ideaal als jij heel sociaal voelend bent en een groot hart hebt voor je medemens.

Wat leer je

Je maakt kennis met de doelgroepen uit zorg en welzijn.

Je leert veel over de mens en hoe je die thuis kan verzorgen, maar ook hoe je jezelf kan verzorgen (zelfzorg, mantelzorg en zorg binnen de eigen omgeving).

Je leert hoe je gezond leven en welzijn kan stimuleren bij jezelf en bij anderen.

Je leert hoe je zorg kan dragen voor de woon- en leefomgeving: de was, gezonde maaltijden, schoonmaken, boodschappen doen enz.

Je leert vrijetijdsactiviteiten van kinderen en volwassenen ondersteunen en begeleiden.

Je krijgt een brede basisvorming.

Je oefent veel op expressie en sociale, communicatieve en maatschappelijke vaardigheden.

Je leert meer over anatomie en fysiologie.

Je versterkt je pedagogische vaardigheden.

 3 ZW4 ZW
algemene vorming  
godsdienst11
cluster algemene vorming66
lichamelijke opvoeding22

talen
  
Frans22

specifieke vorming
  
zorg en welzijn1414
  directe zorg44
  indirecte zorg77
  pedagogisch handelen33

specifieke vorming
  
zorg en welzijn33
expressie11
cluster algemene vakken22
godsdienst11

totaal

32

32


Werkelijkheidsgericht en integratie van leren bevorderen door

* 1 lesdag per week geïntegreerd werk (GIW), vanuit algemene en specifieke vorming
* 1 lesdag per week vaardigheden zorg en welzijn (VZW) a.d.h.v. praktijkoefeningen

Kopie van Sal banner website (5)

Ervoor?

Je bent geslaagd in de eerste graad.

Erna?

Als je geslaagd bent in de tweede graad Zorg en Welzijn, kan je bij ons terecht in de derde graad binnen het domein Maatschappij & Welzijn:

  • Assistentie in wonen, zorg en welzijn
  • Verzorging

Deze opleiding iets voor jou?

Heb je nog vragen?
Contacteer ons >>

Wil je inschrijven?
Kom langs >>