Opleidingen << Maatschappij- en Welzijnswetenschappen

Maatschappij- en Welzijnswetenschappen

✓ Domeingebonden doorstroomfinaliteit

✓ domein Maatschappij & Welzijn

✓ Verder studeren

Ben je geboeid door de mens en zijn gedrag, de samenleving en de actualiteit? Wil je je graag verdiepen in filosofie, sociologie en psychologie? Dan is Maatschappij- en Welzijnswetenschappen de ideale keuze. Je krijgt veel theorie, maar je legt ook de verbanden naar de samenleving. Je leert nadenken over wie we zijn, over goed en kwaad, de zin van het leven.

Wat leer je

Brede algemene vorming

Inleiding tot

  • filosofie: filosofie over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven; begrippen, stromingen en visies
  • sociologie en psychologie: theorie en wetenschappelijke begrippen, verbanden zien in de samenleving, bij de mens en zijn gedrag, persoonlijkheidsvorming, communicatie en sociaal gedrag; begrippen, kenmerken van de hedendaagse samenleving, domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag, persoonlijkheid, communicatiekaders

Theoretische en abstracte leerinhouden verwerken (met een link naar psychologie, pedagogie, sociologie, filosofie en natuurwetenschappen)

Versterken van je communicatieve vaardigheden

Kritisch omgaan met informatie en maatschappelijke verschijnselen

Wat is het verschil tussen Maatschappij en Welzijn en Maatschappij- en Welzijnswetenschappen?

In beide richtingen focus je op de mens en de samenleving.

In de richting Maatschappij en Welzijn krijg je meer praktijk. Je focust op zorgkundige en verzorgende taken. De wetenschappelijke component bekijk je vooral van een toegepaste invalshoek. Na de 3de graad kan je kiezen of je meteen gaat werken, of nog verder studeert. 

In de richting Maatschappij- en Welzijnswetenschappen krijg je meer theorie, en bv. ook vakken als filosofie en sociale wetenschappen. De richting bereidt je voor op hogere studies. Je kan nadien dus niet meteen gaan werken.

 3 MWW4 MWW

algemene vorming

  
godsdienst 22
aardrijkskunde 11
geschiedenis 11
lichamelijke opvoeding 22
maatschappelijke en economische vorming 1
artistieke vorming 11
wiskunde 44
natuurwetenschappen 33


talen

  
Nederlands 44
Engels 22
Frans 33


specifieke vorming

  
filosofie 12
sociologie en psychologie 55
seminarie 22


totaal


 32


32

Kopie van Sal banner website (5)

Ervoor?

Je bent geslaagd in de eerste graad.

Erna?

Als je geslaagd bent in de tweede graad Maatschappij- en Welzijnswetenschappen, kan je bij ons terecht in de derde graad:

  • domein Maatschappij & Welzijn – Welzijnswetenschappen

Na het behalen van je diploma secundair onderwijs, kan je kiezen voor studierichtingen aan de hogeschool of universiteit, waarin mens en maatschappij centraal staan. 

Deze opleiding iets voor jou?

Heb je nog vragen?
Contacteer ons >>

Wil je inschrijven?
Kom langs >>