Opleidingen << Maatschappij en Welzijn

Maatschappij en Welzijn

✓ Dubbele finaliteit

✓ domein Maatschappij & Welzijn

✓ Meteen werken of verder studeren

Ga je graag om met kinderen en volwassenen en hou je ervan om voor hen te zorgen en hen thuis te begeleiden? Heb je veel interesse in gezondheid en opvoeding? En ben je er nog niet uit of je na de 3de graad meteen wil gaan werken of verder wil studeren? Dan is Maatschappij & Welzijn iets voor jou. Je leert meer over toegepaste psychologie, pedagogiek en toegepaste biologie. Je krijgt zowel theorie als praktijk. Zo kan je nadien nog veel kanten uit.

Wat leer je

Brede basisvorming

Je leert de theorie over gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving

✓ Fysiologie en anatomie

✓  Je leert zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren afgestemd op de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Je leert hoe je huishoudelijke en logistieke taken het beste aanpakt.

✓  Je leert hoe je vrije tijd zo gevarieerd mogelijk indeelt.

✓  Je versterkt je expressie en je sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden.

Wat is het verschil tussen Maatschappij en Welzijn en Maatschappij- en Welzijnswetenschappen?

In beide richtingen focus je op de mens en de samenleving.

In de richting Maatschappij en Welzijn krijg je meer praktijk. Je focust op zorgkundige en verzorgende taken. De wetenschappelijke component bekijk je vooral van een toegepaste invalshoek. Na de 3de graad kan je kiezen of je meteen gaat werken, of nog verder studeert. 

In de richting Maatschappij- en Welzijnswetenschappen krijg je meer theorie, en bv. ook vakken als filosofie en sociale wetenschappen. De richting bereidt je voor op hogere studies. Je kan nadien dus niet meteen gaan werken.

 3 MW4 MW

algemene vorming

  
godsdienst22
aardrijkskunde11
geschiedenis11
lichamelijke opvoeding22
wiskunde33
economische vorming1
natuurwetenschappen21


talen

  
Nederlands44
Engels22
Frans22


specifieke vorming

  
artistieke vorming11
maatschappij en welzijn1012
gezondheidsbevordering *55
ontwikkeling en pedagogisch handelen46**
fysiologie en anatomie11
seminarie11

totaal

32

32

* waarvan 3u indirecte zorg
** waarvan 2u oriënteren op werk en leren

! 4 MW wordt ingericht in schooljaar 2022-2023

Kopie van Sal banner website (5)

Ervoor?

Je bent geslaagd in de eerste graad.

Erna?

Als je geslaagd bent in de tweede graad Maatschappij en Welzijn, kan je bij ons terecht in de derde graad domein Maatschappij & Welzijn:

  • Gezondheidszorg
  • Opvoeding en begeleiding

Deze opleiding iets voor jou?

Heb je nog vragen?
Contacteer ons >>

Wil je inschrijven?
Kom langs >>