Inschrijven

Onze infoavonden

Infoavond voor de start van de nieuwe module op 1 februari 2023.
Deze infoavond gaat digitaal door van 19u tot 20u30.

Onze opendeurdagen / infomomenten


Opendeurdag SAL en scholengemeenschap HeLiKs

11 maart 2023
10u-17u

Opendeurdag SAL

6 mei 2023
10u-13u

Infoavond

24 mei 2023
(online)

Zomerinschrijvingen

Toelatingsproeven

Toelatingsproeven


Beschik je niet over het juiste studiebewijs om aan de opleiding te beginnen (zie info onderaan deze pagina), dan kan je alsnog worden toegelaten mits het afleggen van een toelatingsproef.
Voor een toelatingsproef dien je telefonisch een afspraak te maken.

De toelatingsproeven starten telkens om 09u.

De toelatingsproeven worden altijd uitgevoerd rekening houdend met de op dat moment geldende coronamaatregelen.
Website - onthaal

Wanneer is je inschrijving definitief?

 • Als het secretariaat een kopie van het vereiste diploma en van je identiteitskaart heeft (of als je geslaagd bent voor de toelatingsproef, indien je geen vereist studiebewijs hebt);
 • Studenten met een niet-Belgische nationaliteit moeten bij elke herinschrijving opnieuw een kopie van de identiteitskaart bezorgen.

Veelgestelde vragen

Project 600

Opleidingsproject voor verpleegkundigen

Project 600 is het opleidingsproject voor verpleegkundigen dat zich uitzonderlijk richt tot werknemers uit de sectoren van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten die zich in hun beroepsloopbaan willen heroriënteren door te kiezen voor een opleiding verpleegkunde bachelor (A1) of HBO5 (A2).

Project #kiesvoordezorg

Gefinancieerd omscholingsgsproject tot verpleegkundige

Het project #kiesvoordezorg wil hierop inspelen door werknemers uit andere sectoren die een tweede carrière als zorgkundige of verpleegkundige overwegen, de kans te geven om als werknemer een betaald opleidingstraject te volgen in dienst van een werkgever uit de zorgsector.

Project VDAB

(Om)scholing voor werkzoekenden tot verpleegkundige

Met steun van de VDAB kan jij je (om)scholen tot verpleegkundige.

Project Opstap naar verpleegkunde

Voor werknemers van ziekenhuizen en woonzorgcentra

Het project Opstap naar verpleegkunde geeft werknemers uit ziekenhuizen en privé-rusthuizen/woonzorgcentra de kans om de opleiding naar verpleegkunde aan te vatten of verder te zetten.

Pilootproject IntegraZorg

Erkende vluchtelingen met achtergrond zorg

Het pilootproject IntegraZorg wil erkende vluchtelingen met een achtergrond in de zorg omscholen tot zorgkundige of verpleegkundige via een job in de sector, zodat zij binnen de sectoren van het PC 330 aan de slag kunnen.

Pilootproject IFG/febelfin

Van banksector naar zorgsector

Dit project geeft werknemers uit de banksector de mogelijkheid om een opleiding tot verpleegkundige of zorgkundige te volgen via een gefinancierde job binnen de sector.

Toelatingsvoorwaarden

✓ Om in te schrijven, moet je 18 jaar zijn (of worden voor 31 december van hetzelfde kalenderjaar). 

✓ Om te starten met de opleiding HBO5 Verpleegkunde, heb je een van volgende studiebewijzen nodig: 

Bekijk de lijst met studiebewijzen
 • studiegetuigschrift 2de leerjaar 3de graad SO (6BSO)
 • diploma secundair onderwijs
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden
 • certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie
 • diploma van het hoger beroepsonderwijs
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 • diploma van een bachelor of master
 • een studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig aan één van de voorgaande diploma’s (erkenning volgens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst)

Beschik je niet over een bovenstaand studiebewijs? Dan kan je eventueel worden toegelaten op basis van een toelatingsproef. Heb je vragen hierover? Neem dan contact met ons op.

Kom je uit de Bachelor Verpleegkunde? Vraag dan vrijstellingen aan en start met een traject op maat. Neem contact met ons op.

Vrijstellingen

 • In een aantal gevallen kan je een vrijstelling krijgen voor één of meerdere modules uit de HBO5 opleiding verpleegkunde, bv. als je reeds een professionele bacheloropleiding verpleegkunde/vroedkunde (deels) hebt gevolgd.

 • Een vrijstelling aanvragen kan op basis van elders verworven kwalificaties (EVK) of op basis van elders verworven competenties (EVC).

 • Alle vrijstellingen moet je zélf aanvragen!
  Je doet dit best zo snel mogelijk om vlot te kunnen starten.

 • De procedure en het aanvraagformulier vind je hier >>.

 • Voor meer informatie of bij vragen: vrijstellingsprocedure@salhbo5.be 

Opleidingsverlof

Kinderbijslag / Groeipakket

Onder bepaalde voorwaarden ontvangen je ouders kinderbijslag / ‘Groeipakket’ als je studeert:

 • tot en met de maand waarin je 25 jaar wordt;
 • op voorwaarde dat je tijdens het academiejaar ingeschreven bent én blijft + voor minstens 13 lesuren, inclusief stage, per week volgt;
 • voor een volledig academiejaar als je ten laatste op 30 november bent ingeschreven. Ben je na deze datum ingeschreven? Dan heb je recht op Groeipakket vanaf je inschrijving.

Je kinderbijslagfonds heeft toegang tot de nodige informatie. Je hoeft zelf geen formulier te laten invullen of een attest te vragen.

Meer info vind je op volgende websites:

Je kan ook terecht bij het Kinderbijslagfonds waarbij je ouders zijn aangesloten.