HBO5 / graduaat: Dé toekomstgerichte opleiding verpleegkunde

header_hbo5_2019.jpg

Leer je het liefst verplegen vanuit de praktijk? Dan moet je bij het SAL in Lier zijn.

✓ Onze graduaatsopleiding is modulair en duurt drie jaar.

✓ Je leert van professionals met veel beroepservaring.

✓ De zorgsector is constant in beweging en evolueert voortdurend. Je werkt aan innovatieve projecten.

✓ In de loop van je studietraject bouw je stelselmatig meer verantwoordelijkheden op. En je leert zelfstandig werken. Tijdens het buddyproject leer je hoe je je medestudenten (en dus toekomstige collega’s) kunt coachen.

✓ Hulp nodig bij het studeren? Je kan rekenen op een trajectbegeleider en een studie- en studentenbegeleidingsteam. Lees meer >>

Onze troeven:

word in 3 jaar tijd verpleegkundige (graduaatsdiploma)

leren van professionals

vrijstellingen / traject op maat

dagonderwijs, werken-leren of zorgportaal

Lees meer >>

veel praktijk

Lees meer >>

hulp van trajectbegeleiding, studie- en studenten-begeleidingsteam

Lees meer >>

Jij kiest:

Regulier traject

Lessen overdag

Traject werken-leren

Werken en studeren combineren

Traject zorgportaal

voor werkzoekenden

Oefening baart kunst

Stage

✓ Je krijgt veel praktijk. Lessen en stages wisselen elkaar af vanaf de eerste module. De helft van je opleiding bestaat uit stages. Zo leer je je kennis geleidelijk omzetten in vaardigheden. 

✓ Stage doe je in de thuiszorg, ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, revalidatie- en psychiatrische centra. Je doet enorm veel werkervaring op. Na je opleiding kan je aan de slag in de verschillende sectoren van de gezondheidszorg.

✓ Een stageplek verder van huis? Zoek het avontuur op in India, Malta, Peru, of volg stage op het vakantieschip van het Rode Kruis.

Skillslab

✓ In het skillslab leer je de belangrijkste verpleegtechnische handelingen. Of je traint er op zelfstandige basis je vaardigheden. Er is altijd een docent aanwezig voor als je vragen hebt.

Leerafdeling

✓ In de laatste module kan je stage lopen op een leerafdeling. Samen met je medestudenten run je zelfstandig een zorgafdeling en word je helemaal klaargestoomd voor het werkveld.

Internationalisering

Verpleegkundige zorg verstrekken over de landsgrenzen heen? Ondergedompeld worden in een andere cultuur? Je kansen op de arbeidsmarkt verhogen? Dit is je kans om je grenzen te verleggen!

Internationalisering is niet meer weg te denken in het SAL. Het is een unieke ervaring en een absolute meerwaarde, zowel voor je carrière als voor jezelf.

Momenteel zijn er samenwerkingsverbanden met gezondheidsinstellingen in Peru, India en Malta.

Regulier traject of Werken-Leren? Jij kiest!

Regulier traject

 

✓ De lessen gaan door tussen 8.30 en 17.30 u van maandag t.e.m. vrijdag.

✓ Er zijn 2 startdata per jaar: 1 september en 1 februari.

✓ De school voorziet zelf stageplaatsen.

Traject Werken-Leren

Werken en studeren combineren?

✓ De lessen gaan door tussen 8.30 en 17.30u, op een vaste lesdag.

✓ Er zijn 2 startdata per jaar: 1 september en 1 februari.

✓ Door een “flexibel” systeem kan je de les- en stagemomenten combineren met je deeltijdse job.

✓ Voorzie minimum 2 dagen voorbereidings- en verwerkingstijd thuis.
Hiervoor kan je ook kiezen om dit op school te doen. We voorzien begeleiding op dinsdag.

✓ Stage doen op je huidige werkplek? Dat kan wanneer je al als zorgkundige werkt, voor maximum ¼ van het totaal aantal stage-uren (gespreid over de hele opleiding).

Traject Zorgportaal

Voor werkzoekenden


✓ De lessen gaan door 
tussen 8.30 en 17.30 u, op een vaste lesdag.

✓ Er zijn 2 startdata per jaar: 1 september en 1 februari.

✓ Je leert hetzelfde als in het regulier traject. 

✓ met ondersteuning van VDAB

LESWEEK:

✓ 1 lesdag op school

✓ 1 dag individuele begeleiding op school:
leren leren, ICT vaardigheden, taalondersteuning, rekenen…

✓ 1,5 dag thuiswerk voor school

✓ 1 dag stage

Wat leer je?

✓ Je leert de leerstof geïntegreerd in 5 verschillende modules, gespreid over 3 jaar.

✓ We focussen op de theorie en verpleegtechnische en communicatieve vaardigheden, zelfreflectie en attitudevorming.

✓ De GOA-lestijden (Gedifferentieerde Onderwijs Activiteiten) variëren. Je oefent vaardigheden in, werkt tekorten bij, verdiept je in de leerstof enz. 

Bekijk de modules:

Initiatie verpleegkunde

Basisvaardigheden van een verpleegkundige zoals:

 • hygiënische zorgen bij een zorgvrager
 • het opmaken van een bed
 • het nemen van parameters
 • verplaatsingstechnieken
 • ondersteuning bij eten en drinken
 • BLS (Basic Life Support)
 • communicatieve vaardigheden
 • kennismaking met de bouw en de werking van het menselijk lichaam
 • deontologische verpleegkundige aspecten
 • verpleegkundige relevante informatie opzoeken

De module loopt over 20 weken. 6 weken daarvan doe je stage in een gezondheidszorginstelling.

Verpleegkundige basiszorg

Verpleegtechnische vaardigheden zoals:

 • het geven van inspuitingen
 • het verzorgen van gecontamineerde wonden
 • preventieve maatregelen treffen i.v.m. ‘besmetting en overdracht van ziektekiemen’
 • verpleegdiagnoses stellen en uitwerken

De module loopt over 20 weken. 7 weken daarvan doe je stage in een gezondheidszorginstelling.

Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg
 • Je maakt kennis met de zorgvrager in het algemeen ziekenhuis.
 • Je gaat dieper in op allerhande acute gezondheidsproblemen en ziektebeelden.
 • Je leert verpleegtechnische vaardigheden zoals infusietherapie, bloedafname, (kritisch) gekoloniseerde en geïnfecteerde wondzorg.

De module loopt over 20 weken. 8 weken daarvan doe je stage in een gezondheidszorginstelling.

Oriëntatie Geestelijke Gezondheidszorg en Ouderenzorg
 • Je maakt kennis met de specifieke zorgvrager in de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg.
 • Je leert meer over chronische aandoeningen en psychiatrische ziektebeelden.
 • Je leert als student gepast omgaan met deze specifieke zorgvragers.
 • Je leert verpleegtechnische vaardigheden zoals: maag- en blaaskatheterisatie, vervolg BLS, …

De module loopt over 20 weken. 4 weken daarvan doe je stage in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en 4 weken in een instelling specifiek voor ouderen.

Toegepaste verpleegkunde

In de 40 weken van deze laatste module word je verder opgeleid tot een competente verpleegkundige. Je leert verder verpleegkundige zorg verlenen, organiseren en coördineren. Het grootste deel van deze module bestaat uit stage. Je kan kiezen uit 4 uitstroommodules:

 • Toegepaste verpleegkunde in de algemene gezondheidszorg
 • Toegepaste verpleegkunde in de ouderenzorg
 • Toegepaste verpleegkunde in de geestelijk gezondheidszorg
 • Toegepaste verpleegkunde in de zorg voor mensen met beperkingen

Ervoor?

Met één van deze studiebewijzen mag je starten in de opleiding HBO5 Verpleegkunde. 

Bekijk de lijst met studiebewijzen
 • studiegetuigschrift 2de leerjaar 3de graad SO (6BSO)
 • diploma secundair onderwijs
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden
 • certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie
 • diploma van het hoger beroepsonderwijs
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 • diploma van een bachelor of master
 • een studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig aan één van de voorgaande diploma’s (erkenning volgens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst)
Beschik je niet over een bovenstaand studiebewijs? Dan kan je eventueel worden toegelaten op basis van een toelatingsproef. Heb je vragen hierover? Neem dan contact met ons op. Kom je uit de Bachelor Verpleegkunde? Vraag dan vrijstellingen en start met een traject op maat.

Erna?

✓ Na de modules ‘Initiatie Verpleegkunde’ en ‘Verpleegkundige basiszorg’ kan je je laten registreren als zorgkundige

✓ Heb je alle modules succesvol afgerond? Dan behaal je het “graduaatsdiploma verpleegkundige” (algemeen Europees erkend).

✓ Je kan aan de slag in o.a. ziekenhuizen, woonzorgcentra en de thuisverpleging. Maar ook in derdewereldlanden, onderwijs, centra voor personen met een beperking enzovoort. 

Onze studenten getuigen

"Ik wil heel graag verpleegkundige worden omdat het een veelzijdige job is waarin je iets kan betekenen voor mensen. De opleiding is heel goed georganiseerd. Bovendien is er een trajectbegeleider waarbij je altijd terecht kan. Een grote troef op school is het moderne skillslab waar je alle vaardigheden perfect en op een professionele manier kan oefenen."
Kathleen
Student HBO5

Kennismaken met de school en de opleiding? Kom naar onze online infoavonden!

Deze opleiding iets voor jou?

Heb je nog vragen?
Contacteer ons >>

Wil je inschrijven?
Kom langs >>